Aanmeldingsformulier

Naam (*)

Voornaam (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoon (*)

GSM

Geboortedatum (*)

E-mail (*)


Voor welke groep/orkest meldt u zich aan? (*)


Hoe bent u bij Ralda gekomen?
Familie/vriendenkrantposter/flyersociale mediagoogle e.d.internet overigradio/tvoverige

De eerste twee lessen zijn gratis. Daarna beslist u of u lid wordt of niet.

Ondergetekende machtigt hierbij St. Dansgroep Ralda te Raalte om tot wederopzegging(**) de contributie af te schrijven van onderstaande rekening in de hieronder aangegeven termijnen.

Naam rekeninghouder (*)

Bankrekeningnummer (IBAN) (*)


(*) Verplicht veld.
(**) Stopzetting kan te allen tijde door te mailen naar penningmeester@ralda.nl.
Bij inschrijving later in het seizoen worden de termijnen evenredig verdeeld over de resterende maanden van het seizoen. Opzeggingen dienen voor de 15e van de maand binnen te zijn bij de penningmeester. Dit kan alleen schriftelijk (per post of per mail).