Akkoordverklaring privacy

Akkoordverklaring privacy

Naam*

Datum*

Ik ga er mee akkoord dat foto's, die gemaakt worden tijdens activiteiten van Ralda en waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden t.b.v Ralda:
janee


Ik ga er mee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens opgeslagen en gebruikt mogen worden voor de doeleinden, zoals vermeld in de privacyverklaring.