algemeen

Algemeen


Stichting Dansgroep Ralda is een stichting waar nationale en internationale folkloredans wordt beoefend op verschillende niveaus en door leden van verschillende leeftijden. Onze missie en visie zijn daarom als volgt: 

Missie


Stichting Dansgroep Ralda streeft ernaar een bloeiende stichting te zijn, die de nationale en internationale folkloredans deelt en levendig houdt. 

Visie


Wij geloven in een financieel gezonde stichting die werkt vanuit openheid, structuur en duidelijkheid over verwachtingen, met als gevolg dat de betrokkenheid van onze leden wordt gestimuleerd.  

Wij geloven dat wij de internationale en nationale folkloredans kunnen delen vanuit een danshuis, waar vanuit gezelligheid en plezier de folkloredans en -muziek wordt gedeeld op recreatie- en demonstratieniveau.