Donateurs

Donateur worden?


Als u Ralda jaarlijks wilt steunen met een geldelijke bijdrage, kan dat door donateur te worden. Als donateur van Ralda steunt u ons jaarlijks met een zelfgekozen bedrag. Hiervan kunnen wij o.a. nieuwe kleding aanschaffen, oude kleding herstellen, nieuwe programma’s opstarten, etc. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen Ralda, heeft u gratis toegang bij onze eigen voorstellingen (bij een bedrag vanaf €30,-) en krijgt u ledenkorting tijdens activiteiten. Vul onderstaand formulier in om donateur van Ralda te worden.

Aanmeldingsformulier


  Naam (*)

  Voornaam (*)

  Adres (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Telefoon (*)

  E-mail (*)

  Welk bedrag wilt u Ralda jaarlijks doneren?

  U kunt uw donatie zelf overmaken. u ontvangt dan jaarlijks een betaalverzoek. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven. Tot opzegging wordt dan jaarlijks het door u aangegeven bedrag in januari van uw rekening afgeschreven. Vul in dat geval onderstaande machtiging in.

  Hoe wilt u de betaling verrichten?

  via automatische incassozelf overmaken

  Ondergetekende machtigt hierbij St. Dansgroep Ralda te Raalte om jaarlijks tot wederopzegging(**) de donatie af te schrijven van onderstaande rekening

  Naam rekeninghouder

  Bankrekeningnummer (IBAN)

  (*) Verplicht veld.
  (**) Stopzetting kan te allen tijde door te mailen naar penningmeester@ralda.nl