Enquête

Enquête


Een tijdje geleden hebben we een enquête gehouden over de communicatie binnen Ralda.

We zetten de belangrijkste conclusies even op een rijtje. Let op, dit is op basis van de ingevulde enquête-formulieren. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit werkelijk breed door de leden zo gevoeld wordt.

Nieuwsbrief


 • De nieuwsbrief wordt goed gelezen.
 • De meeste mensen ontvangen hem graag per e-mail.
 • Meer communicatie over de dingen waar het bestuur mee bezig is en informatie over de besluiten van het bestuur is een wens is van veel leden.
 • Verder zou de nieuwsbrief wat meer ‘body’ mogen krijgen, meer verslagen, foto’s, achtergrondinformatie.

E-mail


 • Het komt te vaak voor dat mail niet aankomt (Inmiddels is de oorzaak bekend en als het goed is verholpen).
 • De leden vinden dat mails op tijd komen.

Website


 • De meeste mensen zoeken wel een informatie op de website en vinden ook deze informatie, maar doen dit niet vaak.

Sociale media


 • Facebook en Instagram zijn het populairst en worden door de meeste gebruikers dagelijks bekeken.
 • Toch zijn er bijna meer mensen zonder Facebook en Instagram dan met. Daar zullen we met onze communicatie rekening mee moeten houden.
 • Tiktok en X (Twitter) worden nauwelijks gebruikt. Deze zijn voor communicatie met leden weinig zinvol.
 • Ongeveer de helft deelt nooit berichten van Ralda. Waarschijnlijk zijn dit ook de mensen die geen gebruik maken van sociale media.
 • De meesten zijn wel bereid dit te doen.

Whatsapp


 • Whatsapp lijkt een geschikt communicatiemiddel tussen bestuur en leden. Iedereen is daar tevreden over.

Communicatie door bestuur


 • De meeste mensen vinden dat ze voldoende geïnformeerd worden over de besluiten van het bestuur of de onderwerpen waar het bestuur mee bezig is.
 • Zo’n 30% geeft echter aan dat hier nog wat aan schort.

Conclusie


 • de communicatie krijgt over het algemeen een voldoende.
 • Met name de bestuursbesluiten, de afwegingen daarbij, maar ook de onderwerpen waar het bestuur mee bezig is moeten beter met de leden gedeeld worden.
 • Sociale media zijn voor de communicatie met leden niet de juiste middelen. Whatsapp daarentegen juist wel, net als de nieuwsbrief.
 • De nieuwsbrief mag ge-upgradet worden.

Suggesties en opmerkingen van leden


 • Suggestie: Vermeld ook de ontvangen vergoedingen per optreden, zodat de meerwaarde van de optredens voor de club duidelijk zijn. (Het bestuur kiest ervoor om jaarlijks in het financieel verslag het totaalbedrag te vermelden. Daarmee is de meerwaarde duidelijk te zien).
 • Opmerking: de frequentie van de nieuwsbrief is onduidelijk. (De nieuwsbrief had geen vaste frequentie. We hebben dit onlangs veranderd naar eens in de twee maanden).
 • Opmerking over niet gevonden onderwerpen op de website: oefenvideo’s en jubileumactiviteiten. ( jubileumactiviteiten werden inderdaad niet via de website gecommuniceerd, maar via sociale media. Gezien de uitkomst van deze enquete zal dat in het vervolg anders moeten. De oefenvideo’s voor de theatergroepen zijn te vinden op de ledenpagina).
 • Suggestie: Plaats wat meer foto’s van kostuums op de website bij de pagina over optredens. “Poteniële organisaties die interesse hebben in een optreden van Ralda kun je “verleiden” met een aantal foto’s van de vele en mooie kostuums die Ralda bezit.” Ook beginnen veel alinea’s op de groepenpagina met dezelfde woorden. (De P.R.-commissie neemt dit mee bij de aanpassing van de website. De teksten zijn inmiddels aangepast).
 • Suggestie: Betrek de leden in bepaalde gevallen meer in de besluitvorming (Dit is onderdeel van het traject dat het bestuur heeft met Danslink).
 • Suggestie: Kijk eens kritisch naar het gebruik van sociale media. “Social media zou ingezet moeten worden om andere groepen mensen te bereiken om de naamsbekendheid van Ralda te vergroten en misschien zelfs nieuwe leden te krijgen.” (Hiervoor worden de sociale media door ons al ingezet, zeer actief. Voor communicatie met leden lijkt het minder effectief).
 • Suggestie: Informeer de leden niet alleen over de besluiten die genomen zijn, maar ook over de argumenten op basis waarvan deze zijn genomen. (We zijn van plan om dit ook te gaan doen. Daarnaast kan ieder lid aan het bestuur om meer toelichting vragen als het niet voldoende is of wanneer er nog andere vragen of onduidelijkheden zijn).
 • Suggestie: Het bestuur moet zich meer open stellen voor leden om vragen te stellen. (We hopen dat wij meer en meer uitstralen dat iedereen bij ons terecht kan met vragen, waar dan ook over).

Hieronder kun je zien hoe de vragen zijn ingevuld