Enquête

  Binnen een club als Ralda is een goede communicatie heel belangrijk. Het bestuur wil kijken waar nog dingen te verbeteren zijn. Daarvoor is het nodig te weten hoe JIJ de communicatie nu ervaart. We willen je daarom vragen deze enquête in te vullen.

  Let op, dit gaat over de communicatie vanuit bestuur naar jou toe.

  Binnen Ralda zijn er verschillende manieren waarop er gecommuniceerd wordt:
  1. E-mail: gerichte informatie voor de geadresseerde(n)
  2. Nieuwsbrief: belangrijke en minder belangrijke informatie voor alle leden, ereleden en donateurs.
  3. Website: informatie voor geïnteresseerde buitenstaanders en ledeninformatie.
  4. Sociale media: nieuwtjes voor buitenstaanders om interesse te wekken, maar ook voor leden.
  5. WhatsApp: door groepsleiding voor urgente of belangrijke informatie.

  NIEUWSBRIEF

  1 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

  altijdmeestal welsomszelden/nooit

  2 Lees je de nieuwsbrief meestal helemaal?

  Van begin tot eindIk scan wat ik interessant/belangrijk vindDat wisselt, net hoe het uitkomt.

  3 Wat vind je van de frequentie van de nieuwsbrief?

  goedte vaakte weinigik vind de nieuwsbrief overbodig

  4 Mis je nog iets in de nieuwsbrief?

  Meer verslagen van activiteitenMeer informatie over bestuursbesluiten/waar het bestuur mee bezig isMeer foto's van activiteitenMeer achtergrondinformatie over folklore, volksdans en volksmuziek

  5 De nieuwsbrief wordt nu per mail verstuurd. Zou je hem meer/beter lezen wanneer deze op papier beschikbaar zou zijn, hetzij per post, hetzij op de groep?

  janee

  Heb je nog opmerkingen over de nieuwsbrief?

  E-MAIL

  6 Komt het wel eens voor dat je bepaalde e-mail niet ontvangt (en daar later achter komt via anderen, bijvoorbeeld)?

  zelden/nooitsomsregelmatig/vaakkomt voor, maar dan zit de mail meestel in mijn spamfolder

  7 Komt de e-mail altijd op tijd of heb je vaak dat je graag eerder geïnformeerd wilde worden?

  Meestal op tijd(te) vaak laat

  Eventueel toelichting

  WEBSITE

  8 Heb je wel eens informatie gezocht op de website?

  janee, ga naar vraag 12

  9 Heb je de informatie gevonden die je zocht?

  jagedeeltelijknee

  Als je nee of gedeeltelijk hebt aangevinkt, dan horen we graag waar je naar op zoek was.

  10 Hoe vaak bezoek je de website voor informatie?

  een enkele keerregelmatig

  11 Mis je nog bepaalde informatie?

  SOCIALE MEDIA

  12 Welke van de volgende sociale media gebruik je zelf?

  FaceBook dagelijkswekelijksniet vaakik heb geen FaceBook
  Instagram dagelijkswekelijksniet vaakik heb geen Instagram
  TikTok dagelijkswekelijksniet vaakik heb geen TikTok
  Twitter/X dagelijkswekelijksniet vaakik heb geen Twitter/X

  13 Deel je wel eens berichten van Ralda op sociale media?

  somsvaakzelden/nooit

  14 Ben je bereid om berichten van Ralda te liken, ook al vind je het bericht zelf niet zo speciaal, puur om Ralda te helpen meer mensen te bereiken?

  janee

  15 Hoe ervaar je zelf het aantal berichten van Ralda op sociale media?

  prima zohoe meer des te beterwel een beetje veel

  WHATSAPP

  16 Zit je in de WhatsApp-groep van jouw groep(en)?

  janee, ik heb geen Whatsappnee, geen behoefte aan

  17 Vind je dat WhatsApp goed wordt ingezet?

  Ja, hoorBerichten komen vaak te laatEr zijn teveel onbelanrgijke berichten van andere ledenBerichten die niet urgent zijn ontvang ik liever per e-mail

  COMMUNICATIE DOOR HET BESTUUR

  18 Vind je dat je voldoende wordt geïnformeerd over besluiten van het bestuur?

  janee

  Geef eventueel een toelichting

  19 Vind je dat je voldoende wordt geïnformeerd over de onderwerpen waar het bestuur mee bezig is?

  janee

  Als je tot slot nog opmerkingen en/of vragen heb met betrekking tot de communicatie binnen Ralda kun je die hier kwijt:

  Als je je antwoorden wilt toelichten, vul dan hier je naam in.

  Bedankt voor het invullen!