Akkoordverklaring privacy

Akkoordverklaring privacy


  Akkoordverklaring privacy

  Naam*

  Datum*


  Ik ga er mee akkoord dat foto's, die gemaakt worden tijdens activiteiten van Ralda en waarop ik herkenbaar in beeld ben, gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden t.b.v Ralda:
  janee

  Ik ga er mee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens opgeslagen en gebruikt mogen worden voor de doeleinden, zoals vermeld in de privacyverklaring.