Earlybird

Early bird-actie
Het is nog zomer, maar in september gaan we weer vliegend van start! Wil je ook bij Ralda dansen? Als je je voor 1 augustus aanmeldt, krijg je 25% korting het eerste jaar!

Meld je daarom snel aan en dans vanaf september met ons mee op wereldse muziek!
Aanmelden:

  Naam (*)

  Voornaam (*)

  Adres (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Telefoon (*)

  GSM

  Geboortedatum (*)

  E-mail (*)

  Voor welke groep/orkest meldt u zich aan? (*)

  Hoe bent u bij Ralda gekomen?

  Familie/vriendenkrantposter/flyersociale mediagoogle e.d.internet overigradio/tvoverige

  De eerste twee lessen zijn gratis. Daarna beslist u of u lid wordt of niet.

  Ondergetekende machtigt hierbij Stichting Dansgroep Ralda te Raalte om tot wederopzegging(**) de contributie af te schrijven van onderstaande rekening in de hieronder aangegeven termijnen.(*)

  Naam rekeninghouder (*)

  Bankrekeningnummer (IBAN) (*)

  Ondergetekende verklaart de Privacyverklaring te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.(*)

  Ondergetekende gaat er mee akkoord dat foto's, die gemaakt worden tijdens activiteiten van Ralda en waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden t.b.v Ralda.

  Door lid te worden verklaart u zich aan de Gedragscode te zullen houden om zo mee te werken aan een sociaal veilige omgeving voor iedereen.

  (*) Verplicht veld.
  (**) Stopzetting kan te allen tijde door te mailen naar penningmeester@ralda.nl.
  Bij inschrijving later in het seizoen worden de termijnen evenredig verdeeld over de resterende maanden van het seizoen. Opzeggingen dienen voor de 15e van de maand binnen te zijn bij de penningmeester. Dit kan alleen schriftelijk (per post of per mail).