Donateurs

Donateurs


Als u Ralda jaarlijks wilt steunen met een geldelijke bijdrage, kan dat door donateur te worden. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Ralda. Ook heeft u gratis toegang bij onze eigen voorstellingen in het Hoftheater. Vul hiervoor onderstaand formulier in.


 

Naam (*)

Voornaam (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoon (*)

E-mail (*)


Welk bedrag wilt u Ralda jaarlijks doneren?

U kunt uw donatie zelf overmaken. u ontvangt dan jaarlijks een betaalverzoek. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven. Tot opzegging wordt dan jaarlijks het door u aangegeven bedrag in januari van uw rekening afgeschreven. Vul in dat geval onderstaande machtiging in.

Hoe wilt u de betaling verrichten?
via automatische incassozelf overmaken

Ondergetekende machtigt hierbij St. Dansgroep Ralda te Raalte om jaarlijks tot wederopzegging(**) de donatie af te schrijven van onderstaande rekening

Naam rekeninghouder

Bankrekeningnummer (IBAN)


(*) Verplicht veld.
(**) Stopzetting kan te allen tijde door te mailen naar penningmeester@ralda.nl