Aanmelden lessenreeks

  Naam (*)

  Voornaam (*)

  Telefoon (*)

  E-mail (*)

  Voor welke lessenreeks meldt u zich aan? (*)

  Hoe bent u bij Ralda gekomen?

  Familie/vriendenkrantposter/flyerFaceBookInstagramTikTokgoogle e.d.internet overigradio/tvoverige

  Ondergetekende machtigt hierbij Stichting Dansgroep Ralda te Raalte om eenmalig de bijdrage voor de lessenreeks af te schrijven van onderstaande rekening.(*)

  Naam rekeninghouder (*)

  Bankrekeningnummer (IBAN) (*)

  Ondergetekende verklaart de Privacyverklaring te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.(*)

  Ondergetekende gaat er mee akkoord dat foto's, die gemaakt worden tijdens activiteiten van Ralda en waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden t.b.v Ralda.

  (*) Verplicht veld.