Aanmelden Kleuterdansreeks

  naam contactpersoon(*)

  Achternaam kind(*)

  Voornaam kind(*)

  Telefoon (*)

  E-mail (*)

  Ondergetekende machtigt hierbij St. Dansgroep Ralda te Raalte om eenmalig de bijdrage van € 30,00 voor de lessenreeks af te schrijven van onderstaande rekening.(*)

  Naam rekeninghouder (*)

  Bankrekeningnummer (IBAN) (*)

  Ondergetekende verklaart de Privacyverklaring te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.(*)

  (*) Verplicht veld.