contributie

Contributies


Ralda kent twee lesvormen: vaste groepen en lessenreeksen. Leden dansen in vaste groepen en betalen daar contributie voor. Leden ontvangen de nieuwsbrief en krijgen korting op activiteiten. Lessenreeksen zijn er vooral voor niet-leden, om op laagdrempelige manier kennis te maken met werelddans. De deelnemers betalen geen contributie, maar een bijdrage voor de lessen.

Lessenreeksen


Lessenreeksen bestaan uit 8 of 9 lessen. De bijdrage hiervoor wordt apart afgerekend en valt buiten de normale contributie. In 2023 is deze bijdrage € 45,00. Bij een tweede lessenreeks binnen een seizoen krijgt u 10% korting.

Jaarcontributie 2023-2024


Onderaan de pagina staan de betaalmogelijkheden. Leden die al een automatische machtiging hebben afgegeven hoeven geen actie te ondernemen.

Kleuterdans(4-6 jaar)€ 180,00
Kinderdans 2 (7-11 jaar)€ 180,00
Tienerdans (12-15 jaar)€ 180,00
Werelddans volwassenen (16+)€ 200,00
Seniorengroep (50+)€ 200,00
TienerTheaterDansgroep (vrijdagavond)€ 260,00
TheaterDansgroep (vrijdagavond)€ 320,00
Extra groep, per uur € 50,00
Ralda-orkest€ 300,00

Betalen


1)   Door automatische incasso. Dit kan op twee manieren:
  a) In één keer. In dat geval wordt de contributie eind oktober van je rekening afgeschreven.
  b) In 8 keer. In dat geval wordt de contributie in 8 gelijke delen van je rekening afgeschreven aan het eind van de maanden oktober t/m juni.
   
2)   Voor degenen die niet per automatische incasso willen betalen is er de mogelijkheid om het hele bedrag voor 15 november over te maken op de bankrekening van Ralda, IBAN: NL88RABO0142979090 o.v.v. het factuurnummer.
     

Voor vragen over de contributie kun je terecht bij onze penningmeester Fedde Sterringa, tel. 06-24249937 of per e-mail penningmeester@ralda.nl .