contributie

Jaarcontributie 2023-2024


Onderaan de pagina staan de betaalmogelijkheden. Leden die al een automatische machtiging hebben afgegeven hoeven geen actie te ondernemen.

Groep 1 (4-6 jaar)€ 180,00
Groep 2 (7-11 jaar)€ 180,00
Groep 3 (12-15 jaar)€ 180,00
Groep 4 (16+)€ 200,00
Groep 5 (50+)€ 200,00
KinderTheaterDansgroep (vrijdagavond)€ 260,00
TheaterDansgroep (vrijdagavond)€ 320,00
Extra groep, per uur € 50,00
Ralda-orkest€ 300,00
Lessenreeksen vallen niet onder de jaarcontributie en worden per lessenreeks afgerekend.
De prijs hangt af van het aantal lessen in de reeks.

Voor het betalen van de contributie zijn de volgende mogelijkheden:

1)   Door automatische incasso. Dit kan op twee manieren:
  a) In één keer. In dat geval wordt de contributie eind oktober van je rekening afgeschreven.
  b) In 8 keer. In dat geval wordt de contributie in 8 gelijke delen van je rekening afgeschreven aan het eind van de maanden oktober t/m juni.
    Kies je nu voor automatische incasso, dan ontvang je eenmalig 10 euro korting*) op de contributie.Vul het machtigingsformulier online in.
2)   Voor degenen die niet per automatische incasso willen betalen is er de mogelijkheid om het hele bedrag voor 15 november over te maken op de bankrekening van Ralda, IBAN: NL88RABO0142979090 o.v.v. het factuurnummer.
     
*) korting geldt alleen voor bestaande leden die voor het eerst per automatische incasso gaan betalen.

Voor vragen over de contributie kun je terecht bij onze penningmeester Fedde Sterringa, tel. 06-24249937 of per e-mail penningmeester@ralda.nl .