Machting contributie

  Naam (*)

  Voornaam (*)

  E-mail (*)

  Ondergetekende machtigt hierbij Stichting Dansgroep Ralda te Raalte om tot wederopzegging(**) de contributie af te schrijven van onderstaande rekening in de hieronder aangegeven termijnen.(*)

  Naam rekeninghouder (*)

  Bankrekeningnummer (IBAN) (*)

  (*) Verplicht veld.
  (**) Stopzetting kan te allen tijde door te mailen naar penningmeester@ralda.nl.
  Bij inschrijving later in het seizoen worden de termijnen evenredig verdeeld over de resterende maanden van het seizoen. Opzeggingen dienen voor de 15e van de maand binnen te zijn bij de penningmeester. Dit kan alleen schriftelijk (per post of per mail) of via de website.